Lars Wallins jubileumsvisning Fashion Stories på Artipelag drog kändiseliten!

Lars Wallins jubileumsvisning Fashion Stories på Artipelag drog kändiseliten!
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Shirley Clamp COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag
På Bilden: Shirley Clamp
COPYRIGHT: STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Pingis Hadenius, Emma Lythel COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Pingis Hadenius, Emma Lythel

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag

COPYRIGHT STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Oskar Häggström COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Oskar Häggström

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Ingela Klemetz-Farago och Peter Farago COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Ingela Klemetz-Farago och Peter Farago

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lillemor och Björn Jakobson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lillemor och Björn Jakobson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin, Riitta Östberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin, Riitta Östberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malinda Damgaard COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malinda Damgaard

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Karin Hübinette COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Karin Hübinette

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Annika Jankell COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Annika Jankell

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Eva Röse, Anna Felländer COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Eva Röse, Anna Felländer

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Eva Röse COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Eva Röse

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Åsa Hultman, Thomas Hanzon COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Åsa Hultman, Thomas Hanzon

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Amanda Winberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Amanda Winberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lulu Carter COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lulu Carter

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Greg G Curtis COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Greg G Curtis

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Clara Henry, Johanna Pettersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Clara Henry, Johanna Pettersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin, Joel Engstrand COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin, Joel Engstrand

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Liam Cacatian Thomassen COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Liam Cacatian Thomassen

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anna Benson, Lulu Carter COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anna Benson, Lulu Carter

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Zinat Pirzadeh, Knut Berggren COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Zinat Pirzadeh, Knut Berggren

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malin Arvidsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malin Arvidsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Knut Berggren COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Knut Berggren

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malin Arvidsson, Alfonsina COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malin Arvidsson, Alfonsina

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Annika Jankell, Margita Ingvall COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Annika Jankell, Margita Ingvall

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Ingela Klemetz-Farago COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Ingela Klemetz-Farago

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anja Pärson, Filippa Rådin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anja Pärson, Filippa Rådin
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anna Benson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anna Benson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Shirley Clamp, Jenny Velvet Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Shirley Clamp, Jenny Velvet Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Petra Mede, Lars Wallin, Riitta Östberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Petra Mede, Lars Wallin, Riitta Östberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Rebecka Karlsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Rebecka Karlsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Tina Törnqvist, Claes Karlsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Tina Törnqvist, Claes Karlsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Pingis Hadenius COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Pingis Hadenius

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Filippa Rådin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Filippa Rådin

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Amanda Winberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Amanda Winberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin och mamma Margareta COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin och mamma Margareta

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Zinat Pirzadeh COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Zinat Pirzadeh

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Rebecka Karlsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Rebecka Karlsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Petra Mede COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Petra Mede

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin gudfar till Rio COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin gudfar till Rio
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Tina Törnqvist COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Tina Törnqvist

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Jenny Velvet Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Jenny Velvet Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Oskar Häggström, Greg G Curtis COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Oskar Häggström, Greg G Curtis

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Fredrik Eriksson, Ulrika Hallesius COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Fredrik Eriksson, Ulrika Hallesius

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio och Lars Wallin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio och Lars Wallin

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Charlie Grönvall COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Charlie Grönvall

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Rebecca Foss COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Rebecca Foss

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Jesper Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Jesper Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anja Pärson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anja Pärson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Charlie Grönvall, Jesper Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Charlie Grönvall, Jesper Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Clara Henry COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Clara Henry

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Amanda Winberg, Selam Fessahye COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Amanda Winberg, Selam Fessahye

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Clara Henry COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Clara Henry

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Björn Axen, Peter Hägelstam COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Björn Axen, Peter Hägelstam

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Titti Schultz, Niklas Berglind COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Titti Schultz, Niklas Berglind

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Maria Rankka COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Maria Rankka

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malinda Damgaard, Bibbi Kant COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malinda Damgaard, Bibbi Kant
COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *