To be you- the right version of you...'

To be you- the right version of you...'

,Kan vår egen självkänsla skapa verkligheten vi lever i?

Ärlighet mot dig själv – vågar du?

Vågar du ifrågasätta vad du längst inne anser om dig själv?

Frågar vi 100 personer på stan så svarar 99% att de ser sig själva som bra individer, omtänksamma och starka – utåt. Eller i alla fall något dem uppfattas som, många av dessa individer känner dock att de inte kanske lever det liv de vill leva eller att så mycket dåliga saker kommer deras väg. Det kan vara allt möjligt från karriär, kollegor, vänner, familj, vardag, träning, kropp, kost, pengar, prylar – vad som. Vi är alla olika och har alla olika syn på problem eller hur vi vill att vår vardag ska vara.

Något som florerat mycket inom främst mental träning är att;

“den uppfattningen Du har om Dig själv – speglar din verklighet”

Har du hört detta någon gång? Någon som påpekat för dig att saker som händer dig sker på grund av Din inställning till dig själv och därav sker tråkigheter? För att kunna komma till grund med detta måste vi ju ta tag i våra känslor – det äkta känslorna om oss själva för att ärligt kunna bearbeta dem.

-Börja med att identifiera om det finns något i ditt liv du alltid känt varit orättvist, annorlunda eller långt från den verklighet Du faktiskt vill befinna dig i.

– skriv ner hur du tror att andra uppfattar dig

– skriv ner hur Du vill bli uppfattad

– granska dig själv (detta är det svåra men våga då bara bra saker kommer ur det) vad tycker du om dig själv? Hur är din självkänsla? Skriv ner detta.

När du har detta på papper framför dig kan du nu förhoppningsvis dra “en röd tråd” mellan att punkt 1 och 4 kanske har samband och att det är på punkt 4 du bör jobba.

Till saken hör att vi skapats ett “alter ego” en person som ska passa in i samhället, en person som inte får vara svag men samtidigt inte för stark, en person som gömmer den vi är, täpper för osäkerheter som underbyggt bryter ner oss och försätter oss i en dålig aura…

Vad tror du? Kan det stämma?

Kan du ge det en chans och bygga upp din uppfattning av dig själv för att se om det ger dig andra förutsättningar att lysa i den värld du vill skapa för dig själv…

 

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *