Guldbandet

60 kr

FacebookTwitterGoogle PlusPinterest

Beskrivning

Köp Guldbandet för att stötta kampen för att alla cancerdrabbade ska få relevant rehab. Både överlevare och anhöriga. Genom att köpa, bära bandet visar du att du tycker att det ska vara en rättighet i Sverige att få bli återställd både till kropp och själ. Dessutom kommer pengarna konkret gå till att driva denna fråga genom att samla människor, kunskap och makt i ett gemensamt intresseforum. Tack för att du stöttar målet att minska lidandet bland överlevande och anhöriga så att de kan leva livet friskt och sunt i både kropp och själ.